DOLNE ŹRÓDŁO – HELIKO

Koszt wykonania kolektora helikoidalnego jest podobny do wykonania płaskiego kolektora gruntowego, a nie posiada jego wad. Skuteczność działania jest zbliżona do głębokich odwiertów pionowych; zajmowana powierzchnia jest niewiele większa od powierzchni zajmowanej przez odwierty pionowe, a radykalnie mniejsza niż powierzchnia zajmowana przez kolektory poziome; odporność na awarie jest kilkukrotnie większa niż w przypadku innych rozwiązań; nasz sprzęt i technologia minimalizuje ewentualne szkody powstałe podczas prac instalacyjnych.

Kolektory dolnego źródła wykonujemy w postaci sond helikoidalnych.

Sonda o długości 6m  i średnicy 0.5m jest zakopywana w dopasowanym odwiercie o głębokości do 8m.

Taki sposób wykonania ma następujące zalety

  • Niski koszt wykonania.
  • Mała zajmowana powierzchnia terenu.
  • Brak uzyskiwania pozwoleń.
  • Odporność na awarię którejś z sond.

 

Układ dolnego źródła napełniany jest opracowanym przez nas płynem ciepłonośnym LODON skomponowanym w oparciu o nowoczesne koncepcje z użyciem soli i kwasów organicznych.

Płyn LODON ma następujące zalety:

  • Wysoka pojemność cieplna – mniejsza ilość pompowanego płynu.
  • Niska lepkość-niskie opory przepływu
  • W pełni ekologiczny i nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin
  • Cena niższa niż płynów opartych na glikolu
  • Niekorozyjny dla wszystkich elementów stosowanych w układach dolnego źródła

Zastosowanie płynu LODON umożliwia nawet dwukrotne zmniejszenie mocy pompy obiegowej dolnego źródła

Rodzaj gruntu Specyfczna wydajność poboru ciepła w W/sondę Heliko
Piasek (suchy) < 5 % zaw. H2O 300 – 600
Piasek (suchy) < 14 % zaw. H2O 600 – 900
Piasek (mokry, w wodzie gruntowej) 900 – 2100
Glina / muł suchy < 19 % zaw. H2O 600 – 900
Glina / muł suchy < 40 % zaw. H2O 900 – 1200
Glina / muł (mokry, w wodzie gruntowej) 1200 – 2000
Ił / twarda glina 750 – 1000
Ił pyłowy < 26 % zaw. H2O 900 – 1200
Ił pyłowy < 43 % zaw. H2O 1200 – 1500
Ił pyłowy (mokry, w wodzie gruntowej) 1500 – 2100

                    Wydajność sond Heliko w zależności od rodzaju gruntu i zawartości wody przy 1800 godzinach pracy rocznie przy pełnym obciążeniu

Realna moc to 1000-1500W w większości warunków gruntowych w Polsce

Zawsze wykonujemy 20-30% więcej odwiertów niż wynikające z obliczeń ponieważ należy uwzględnić wahania klimatu, dodatkowo mamy zabezpieczenie na wypadek awarii którejś z sond.

Typowe Ilości odwiertów:

Domek letniskowy 2-3 sondy

Dom 80m2 3-5 sond

Dom 120m2 5-8 sond

Dom 160m2 6-10 sond

Dom 200m2 9-16 sond

Porównanie różnych rodzajów dolnego źródła dla pompy ciepła o mocy 9kW