DOLNE ŹRÓDŁO – HELIKO

Koszt wykonania kolektora helikoidalnego jest podobny do wykonania płaskiego kolektora gruntowego, a nie posiada jego wad. Skuteczność działania jest zbliżona do głębokich odwiertów pionowych, zajmowana powierzchnia jest niewiele większa od powierzchni zajmowanej przez odwierty pionowe, a radykalnie mniejsza niż powierzchnia zajmowana przez kolektory poziome. Odporność na awarie jest kilkukrotnie większa niż w przypadku innych rozwiązań. Nasz sprzęt i technologia minimalizuje ewentualne szkody powstałe podczas prac instalacyjnych.

Kolektory dolnego źródła wykonujemy w postaci sond helikoidalnych.

Sonda o długości 6m i średnicy 0.5m jest zakopywana w dopasowanym odwiercie o głębokości do 8m.

Taki sposób wykonania ma następujące zalety

  • Niski koszt wykonania.
  • Mała zajmowana powierzchnia terenu.
  • Brak uzyskiwania pozwoleń.
  • Odporność na awarię którejś z sond.

 

Układ dolnego źródła napełniany jest opracowanym przez nas płynem ciepłonośnym LODON skomponowanym w oparciu o nowoczesne koncepcje z użyciem soli i kwasów organicznych.

Płyn LODON ma następujące zalety:

  • Wysoka pojemność cieplna – mniejsza ilość pompowanego płynu.
  • Niska lepkość – niskie opory przepływu.
  • W pełni ekologiczny i nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin.
  • Cena niższa niż płynów opartych na glikolu.
  • Niekorozyjny dla wszystkich elementów stosowanych w układach dolnego źródła.

Zastosowanie płynu LODON umożliwia nawet dwukrotne zmniejszenie mocy pompy obiegowej dolnego źródła.

 

Wydajność sond Heliko w zależności od rodzaju gruntu i zawartości wody przy 1800 godzinach pracy rocznie przy pełnym obciążeniu.

Realna moc to 1000-1500W w większości warunków gruntowych w Polsce

Zawsze wykonujemy 20-30% więcej odwiertów niż wynikające z obliczeń ponieważ należy uwzględnić wahania klimatu, dodatkowo mamy zabezpieczenie na wypadek awarii którejś z sond.

Typowe Ilości odwiertów:

Domek letniskowy 2-3 sondy

Dom 80m2 3-5 sond

Dom 120m2 5-8 sond

Dom 160m2 6-10 sond

Dom 200m2 9-16 sond

Porównanie różnych rodzajów dolnego źródła dla pompy ciepła o mocy 9kW