Dolne źródło HELIKO

Koszt wykonania kolektora helikoidalnego jest podobny do wykonania płaskiego kolektora gruntowego, a nie posiada jego wad. Skuteczność działania jest zbliżona do głębokich odwiertów pionowych. Zajmowana powierzchnia jest niewiele większa od powierzchni zajmowanej przez odwierty pionowe, a radykalnie mniejsza niż powierzchnia zajmowana przez kolektory poziome. Odporność na awarie jest kilkukrotnie większa niż w przypadku innych rozwiązań.

Nasz sprzęt i technologia minimalizuje ewentualne szkody powstałe podczas prac instalacyjnych.

Kolektory dolnego źródła wykonujemy w postaci sond helikoidalnych.  Sonda o długości 6m i średnicy 0,5m jest zakopywana w dopasowanym odwiercie o głębokości do 8m.

Wydajność sond Heliko w zależności od rodzaju gruntu i zawartości wody przy 1800 godzinach pracy rocznie przy pełnym obciążeniu:

Realna moc to 1000W–1500W w większości warunków gruntowych w Polsce, przeciętnie to 1200W

 

Porównanie różnych rodzajów dolnego źródła dla pompy ciepła o mocy 9kW

Układ dolnego źródła napełniany jest opracowanym przez nas płynem ciepłonośnym LODON skomponowanym w oparciu o nowoczesne koncepcje z użyciem soli i kwasów organicznych.

Płyn LODON ma następujące zalety:

  • wysoka pojemność cieplna – mniejsza ilość pompowanego płynu
  • niska lepkość – niskie opory przepływu
  • w pełni ekologiczny i nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin
  • cena niższa niż płynów opartych na glikolu
  • niekorozyjny dla wszystkich elementów stosowanych w układach dolnego źródła

Zastosowanie płynu LODON umożliwia nawet dwukrotne zmniejszenie mocy pompy obiegowej dolnego źródła.