KONCEPTUS – O NAS

Od 2005 roku prowadziliśmy prace badawczo rozwojowe które zaowocowały powstaniem
kompletnej technologii pomp ciepła do ogrzewania małych obiektów typu domy jednorodzinne w
systemie HELIKO. Podstawą systemu jest dolne źródło ciepła z sondami helikoidalnymi.

 

W toku prac badawczych i eksperymentalnych:

  • Zoptymalizowano głębokość i ilość odwiertów.
  • Zoptymalizowano wymiary i konstrukcję sond.
  • Opracowano technologię produkcji sond.
  • Opracowano specjalistyczną technologię wiercenia za pomocą maszyn małogabarytowych.
  • Opracowaliśmy rozdzielacze i inne elementy.
  • Opracowano specjalny bezglikolowy płyn do napełniania dolnego źródła – LODON.
  • Opracowano 2 serie pomp ciepła HELI-RO oraz HELI-SL.
  • Opracowano zaawansowany procesowy system sterowania pompami cieplnymi i instalacjami.
  • Grzewczymi z pompą ciepła.