KONCEPTUS – O NAS

Od 2005 roku prowadziliśmy prace badawczo rozwojowe które zaowocowały powstaniem
kompletnej technologii pomp ciepła do ogrzewania małych obiektów typu domy jednorodzinne, w
systemie HELIKO. Podstawą systemu jest dolne źródło ciepła z sondami helikoidalnymi.

W toku prac badawczych i eksperymentalnych:

 

  • zoptymalizowano głębokość i ilość odwiertów,
  • zoptymalizowano wymiary i konstrukcję sond
  • opracowano technologię produkcji sond
  • opracowano specjalistyczną technologię wiercenia za pomocą maszyn małogabarytowych,
  • opracowaliśmy rozdzielacze i inne elementy
  • opracowano specjalny bezglikolowy płyn do napełniania dolnego źródła – LODON
  • opracowano 2 serie pomp ciepła HELI-RO oraz HELI-SL
  • opracowano zaawansowany procesowy system sterowania pompami cieplnymi i instalacjami
  • grzewczymi z pompą ciepła