Jak działa pompa ciepła Konceptus?

W innowacyjnym systemie Konceptus ciepło pobierane jest z gruntu dzięki kolektorom dolnego źródła w postaci sond helikoidalnych Koceptus Heliko, które umieszczone są na zewnątrz budynku pod ziemią w odwiertach na określonej głębokości. Uzyskana energia przenoszona jest z gruntu oraz przekształcana w pompie ciepła Konceptus i następie rozprowadzana po budynku dzięki wodnej instalacji grzewczej (ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe, klimakonwektory) umożliwiając ekonomiczne i bezpieczne ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń, a także ogrzewanie wody użytkowej.

 

Czy pompa ciepła Konceptus może być jedynym źródłem ciepła w budynku?

Pompy gruntowe Konceptus zdecydowanie mogą być jedynym źródłem ciepła dla ogrzania budynku. Temperatura gruntu na odpowiedniej głębokości jest stabilna w całym sezonie grzewczym. Dobór pompy przeprowadza się dla skrajnie niskich temperatur.

 

Na jaką głębokość wykonywane są odwierty?

Kolektory dolnego źródła w postaci sond helikoidalnych o długości 6m i średnicy 0,5m zakopywane są w dopasowanym odwiercie o głębokości do 8m. Wykonywanie odwiertów na głębokość większą nie daje żadnej korzyści gdyż grunt jest regenerowany cieplnie przez słońce do głębokości maksymalnie około 10 metrów.

 

Jakie są korzyści z sond helikoidalnych w stosunku do głębokich odwiertów?

W porównaniu do głębokich odwiertów sondy Konceptus Heliko zapewniają lepsze parametry przy niższej cenie wykonania. Dokładne porównanie jest dostępne w zakładce „Dolne źródło” na tej stronie.

 

Jaki jest współczynnik COP  pompy ciepła Konceptus?

Powyżej 4 dla ogrzewania podłogowego i powyżej 3 dla CWU i zasilania kaloryferów, dla nominalnych parametrów 5 -35 COP wynosi nie mniej niż 4,4.

 

Jakim płynem napełniane jest dolne źródło?

Układ dolnego źródła napełniany jest opracowanym przez nas płynem ciepłonośnym LODON skomponowanym w oparciu o nowoczesne koncepcje z użyciem soli i kwasów organicznych. Płyn LODON to:

  • wysoka pojemność cieplna – mniejsza ilość pompowanego płynu.
  • niska lepkość – niskie opory przepływu.
  • w pełni ekologiczny i nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin.
  • cena niższa niż płynów opartych na glikolu.
  • niekorozyjny dla wszystkich elementów stosowanych w układach dolnego źródła.

Zastosowanie płynu LODON umożliwia nawet dwukrotne zmniejszenie mocy pompy obiegowej dolnego źródła.

 

Czy wymienniki gruntowe Konceptus Heliko przeszkadzają w uprawie ogrodu?

Wymiennik gruntowy Konceptus Heli-co nie ma żadnego wpływu na zieleń na powierzchni. Jedynym wyjątkiem są duże, stare drzewa, których umiejscowienie należy przewidzieć na etapie planowania wymiennika gruntowego celem pozostawienia bezpiecznej odległości (2m z każdej strony) od drzewa.

 

Jakiej firmy są podzespoły/sprężarki?

Wszystkie elementy układu chłodniczego są firmy Danfoss, sprężarki Panasonic, Copeland. Nie stosujemy w tym zakresie żadnych podzespołów innych firm.

 

Jak duża powierzchnia jest wymagana do wykonania dolnego źródła?

Każda sonda wymaga powierzchni około 5m2, więc na przykład dolne źródło z 12 sondami wymaga powierzchni tylko 60m2

 

Czy podana cena zawiera wykonanie dolnego źródła?

Tak. Podana cena zawiera kompleksowe wykonanie dolnego źródła, wszystkie podzespoły i materiały, pompę ciepła Konceptus, zasobniki CWU, montaż i uruchomienie instalacji. Nie mamy żadnych ukrytych kosztów i nigdy nic nie doliczamy do ceny z oferty.

 

Czy wymagane są coroczne przeglądy? Jeśli tak to czy są płatne?

Nie. Przeglądy nie są wymagane. Pompa jest urządzeniem praktycznie bezobsługowym. Płyn dolnego źródła nie starzeje się i nie ma potrzeby jego wymiany.

 

Co obejmuje 5-letnia gwarancja?

Gwarancja 5-letnia jest na całą kompletną instalację czyli dotyczy wszystkich urządzeń , podzespołów, materiałów i robocizny.

 

Czy istnieje możliwość podłączenia pompy ciepła z kominkiem z płaszczem wodnym i/lub instalacją solarną?

Pompy ciepła Konceptus pozwalają na takie połączenie poprzez zastosowanie zasobnika buforowego, do którego będzie doprowadzane ciepło z wielu źródeł, a następnie rozprowadzane po budynku.

 

Czy istnieje możliwość podłączenia pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną?

Tak. Jest to korzystne, dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna może zapewnić nawet 100% energii potrzebnej do zasilania pompy ciepła.

 

Czy jest możliwość podłączenia pompy ciepła jeśli zamontowane są kaloryfery?

Tak. Istnieje możliwość instalacji pompy ciepła Konceptus w układzie z kaloryferami oraz układzie mieszanym czyli kaloryfery + podłogówka. Trzeba jednak pamiętać, że sprawność będzie niższa.

 

Czy jest możliwość chłodzenia pompą ciepła Konceptus?

Istnieje możliwość pompy ciepła Konceptus  w układzie chłodzenia pasywnego, ale tylko z ogrzewaniem podłogowym.

 

Dlaczego w zestawach proponowanych przez Konceptus moc samej pompy jest dużo większa niż proponowana przez wszystkie inne firmy?

  • Pompy ciepła Konceptus Heli nie zawierają grzałki, pompy konkurencji zawierają grzałki elektryczne co nie jest ujawniane w parametrach mocy całkowitej pompy ciepła.
  • Zestawy Konceptus są obliczone do wydajnej i sprawnej pracy przy temperaturze zewnętrznej -20C, inne firmy gwarantują pracę do temperatury np. -5C a przy niższych włącza się grzałka.
  • Większa moc pompy umożliwia optymalizację czasu pracy – pompa pracuje głównie w II taryfie prądu, rzadziej w pierwszej.
  • Krótszy czas pracy pompy ciepła wydłuża jej żywotność.