Zestawy

 

Wykonujemy kompletne instalacje pomp ciepła w oparciu o opracowane przez nas rozwiązania i urządzenia oraz podzespoły własnej produkcji.

 

Instalacja obejmuje:

 • wszelkie prace przygotowawcze
 • wykonanie dolnego źródła w systemie KONCEPTUS Heliko
 • napełnienie instalacji płynem KONCEPTUS LODON-15
 • montaż rozdzielacza dolnego źródła
 • dostawa i montaż zasobnika CWU
 • montaż pompy ciepła KONCEPTUS Heli SC
 • podłączenie sterowania KONCEPTUS HY
 • uruchomienie, regulacja i opomiarowanie instalacji

Instalacje z pompą ciepła o mocy do 16kW wyposażamy w zasobniki CWU o pojemności 220 – 300 l, większe –  w zasobniki 400- 500 l

Tabela jest aktualna dla następujących założeń:

 • przeciętny grunt, umożliwiający uzyskanie mocy 1200W z jednej sondy Heliko
 • cena prądu 40gr/kWh (wymaga podpisania umowy z taryfą G12 lub G12w)
 • rzeczywiste sezonowe zapotrzebowanie cieplne budynku nie przekracza wartości podanej w tabeli
 • zestaw zapewnia utrzymanie temperatury +20⁰C w budynku, dla temperatury zewnętrznej do -20⁰C
 • budynek jest wyposażony wyłącznie w ogrzewanie podłogowe

 

Moc zestawu czyli wydajność dolnego źródła jest tak obliczana aby:

 • zapewnić temperaturę +20⁰C w budynku, dla temperatury zewnętrznej do -20⁰C
 • zapewnić dobry COP sezonowy przy minimalnej inwestycji

 

Moc pompy ciepła jest dobierana tak aby:

 • zoptymalizować cykl pracy tak by pompa włączała się głównie w II taryfie prądu
 • zapewnić moc wystarczającą do szybkiego rozgrzania budynku (na przykład po okresowym wychłodzeniu z powodu wyjazdu)
 • zapewnić natychmiastowe dogrzanie CWU