Zestawy

 

Wykonujemy kompletne instalacje pomp ciepła w oparciu o opracowane przez nas rozwiązania i urządzenia oraz podzespoły własnej produkcji.

 

Instalacja obejmuje:

 • wszelkie prace przygotowawcze
 • wykonanie dolnego źródła w systemie KONCEPTUS Heliko
 • napełnienie instalacji płynem KONCEPTUS LODON-15
 • montaż rozdzielacza dolnego źródła
 • dostawa i montaż zasobnika CWU
 • montaż pompy ciepła KONCEPTUS Heli SC
 • podłączenie sterowania KONCEPTUS HY
 • uruchomienie, regulacja i opomiarowanie instalacji

Instalacje z pompą ciepła o mocy do 16kW wyposażamy w zasobnik CWU o pojemności 300 l, większe –  w zasobnik 500 l

Tabela jest aktualna dla następujących założeń:

 • przeciętny grunt, umożliwiający uzyskanie mocy 1200W z jednej sondy Heliko
 • cena prądu 40gr/kWh (wymaga podpisania umowy z taryfą G12 lub G12w)
 • rzeczywiste sezonowe zapotrzebowanie cieplne budynku nie przekracza wartości podanej w tabeli
 • zestaw zapewnia utrzymanie temperatury +20⁰C w budynku, dla temperatury zewnętrznej do -20⁰C
 • budynek jest wyposażony wyłącznie w ogrzewanie podłogowe