INSTALACJA 12 kW

Kompletna instalacja pompy ciepła 12kW dla domu 150-250m2

 • wszelkie prace przygotowawcze
 • wykonanie 8 odwiertów wiertnicą KONCEPTUS Kelly
 • instalacja 8 sond KONCEPTUS Heliko
 • instalacja studzienek i rozdzielacza KONCEPTUS Heli-sto
 • napełnienie instalacji płynem KONCEPTUS LODON-15
 • przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac
 • instalacja pompy ciepła KONCEPTUS serii Heli-sl13
 • instalacja sterowania KONCEPTUS uni-hy
 • zamontowanie zasobnika CWU 300 l
 • podłączenie do instalacji grzewczej domu
 • uruchomienie, regulacja i opomiarowanie instalacji

Cena brutto: 47 500 zł