INSTALACJA 16 kW

Kompletna instalacja pompy ciepła 16kW dla domu 200-350m2

 • wszelkie prace przygotowawcze
 • wykonanie 12 odwiertów wiertnicą KONCEPTUS Kelly
 • instalacja 12 sond KONCEPTUS Heliko
 • instalacja studzienek i rozdzielacza KONCEPTUS Heli-sto
 • napełnienie instalacji płynem KONCEPTUS LODON-15
 • przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia prac
 • instalacja pompy ciepła KONCEPTUS serii Heli-sl13
 • instalacja sterowania KONCEPTUS uni-hy
 • zamontowanie zasobnika CWU 400 l
 • podłączenie do instalacji grzewczej domu
 • uruchomienie, regulacja i opomiarowanie instalacji

Cena brutto: 59 500 zł