K o n c e p t u s

Konceptus

tanie ciepło do ogrzewania domu


Niskie rachunki

Gruntowa pompa ciepła Konceptus efektywnie dostarcza ciepło

do wielu systemów ogrzewania:

Orzewanie podłogowe CWU Ogrzewanie ścienne Grzejniki Klimakonwektory

System Konceptus doskonale sprawdza się także z fotowoltaiką i wentylację mechaniczną.

K

SYSTEM GRZEWCZY KONCEPTUS - GRUNTOWA POMPA CIEPŁA, DOLNE ŹRÓDŁO

Składowe elementy systemu wytwarzania ciepła CO/CWU

dolne źródło HELIKO
Dolne źródło HELIKO

Kolektorami dolnego źródła są sondy helikoidalne.

Sondy o długości 6m i średnicy 0,5m umieszczane są w odwiertach o głębokości do 8m.

gruntowa pompa ciepła Konceptus
Gruntowa Pompa Ciepła

Pompa Ciepła Konceptus wykorzystuje do produkcji ciepła bezpłatną energię zmagazynowaną w ziemi i zapewnia niskie koszty ogrzewania.

zasobnik ciepłej wody
Zasobnik CO/CWU

Dedykowany zasobnik o pojemności 220-500 litrów gromadzi ogrzaną wodę i odgrywa istotną rolę w efektywnym i ekonomicznym dostarczaniu jej do systemu CO/CWU

sterownik gruntowej pompy ciepła Konceptus
Sterownik KONCEPTUS HY

Sterownik kontroluje pracę gruntowej pompy ciepła oraz systemów instalacji i zapewnia wydajną produkcję energi cieplnej oraz niskie koszty eksploatacji

dolne źródło HELIKO

Dolne źródło HELIKO

odwierty pod dolne źródło HELIKO
prace ziemne pod dolne źródło HELIKO

Ciepło z ziemi

Kolektory dolnego źródła

Ciepło pobierane jest z gruntu poprzez wymienniki w postaci sond helikoidalnych HELIKO, o długości 6 m i średnicy 0,5m, umieszczanych w odwiercie o głębokości do 8 m. Sondy wykorzystują odnawialną energię gruntu. Wydajność jednej sondy Heliko zależy od rodzaju gruntu i wynosi przeciętnie 1200W.

Bez gliokolu

Układ dolnego źródła Konceptus HELIKO napełniany jest opracowanym przez nas płynem ciepłonośnym LODON o wysokiej pojemność cieplnej, niskich oporach przepływu. Jest w pełni ekologiczny i nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin.

gruntowa pompa ciepła Konceptus

Gruntowa Pompa Ciepła

gruntowa pompa ciepła Konceptus
gruntowa pompa ciepła Konceptus

Produkcja ciepła

Bez grzałki

Gruntowa pompa ciepła Konceptus nie zawiera grzałki elektrycznej – (nie jest urządzeniem hybrydowym o podwyższonym koszcie eksploatacji) pracuje z najwyższą sprawnością niezależnie od warunków pogodowych

Niezawodna i bezobsługowa

Wysoka efektywność działania ze współczynnikiem COP>4

Szeroki zakres mocy – od 8 kW do 30 kW

Obudowa wykonana w 100% ze stali kwasoodpornej

Cicha praca, zwarta forma i bardzo małe gabaryty

Zasilanie 230V lub 400V

zasobnik ciepłej wody

Zasobnik CO/CWU

zasownik CO/CWU
zasobnik CO/CWU

Magazyn ciepła

CO/CWU

Dedykowany zasobnik o pojemności 220-500 litrów gromadzi ogrzaną wodę i odgrywa istotną rolę w efektywnym i ekonomicznym dostarczaniu jej do systemu CO/CWU

Magazyn energii cieplnej dla wielu systemów ogrzewania:

Orzewanie podłogowe

Ciepła Woda Użytkowa

Ogrzewanie ścienne

Grzejniki

sterownik gruntowej pompy ciepła Konceptus

Sterownik KONCEPTUS HY

sterownik gruntowej pompy ciepła
oprogramowanie sterownika

Zaawansowana technologia

Niezawodność

Sterownik kontroluje pracę gruntowej pompy ciepła oraz systemów instalacji i zapewnia wydajną produkcję energi cieplnej oraz niskie koszty eksploatacji

Optymalizacja kosztów

nadzoruje wytwarzanie ciepła

optymalizuje wykorzystanie II taryfy elektrycznej

kontroluje i utrzymuje zadaną temperaturę w budynku

umożliwia pracę pompy w nietypowych układach grzewczych.

Obniż koszty ogrzewania Umów się na bezpłatną konsultację!